Fler okända myndigheter

I ett tidigare inlägg tittade vi på några av Sveriges mer okända myndigheter. Med tanke på att landet har hundratals statliga myndigheter tänkte jag att det kan vara värt att lyfta fram ytterligare några som är relativt okända. Håll till godo!

Qred är absolut ingen myndighet, men hade lika gärna kunnat vara det, i alla fall vad företagare anbelangar. De är ett låneinstitut som fokuserat på att ta fram gynnsamma och enkla företagslån. Du ansöker om företagslån via deras hemsida genom att använda dig av BankID. Om lånet godkänns får du lånebeloppet utbetalt till ditt företagskonto redan samma dag. Inga startavgifter, dolda kostnader i det finstilta eller bindningstider. Enkelt, snabbt och bra!

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsfonden är den svenska myndighet som fått det icke avundsvärda uppdraget att säkerställa att avfall från svenska kärnkraftverk tas om hand. Ett smått ofattbart uppdrag med tanke på att kärnavfall fortsätter att vara radioaktivt i tiotusentals år. Kärnavfallsfonden har ingen egen personal utan administreras av Kammarkollegiet.

Fideikommissnämnden

På Fideikommissnämndens hemsida kan man läsa att det är en myndighet som ”handlägger avvecklings- och permutationsärenden för fideikommiss”. Vad är då detta? En fideikommis är vanligtvis ett testamente som förskriver att en fastighet eller egendom ska tillfalla en viss person. Till saken hör att egendomen inte får säljas eller avyttras. Sedan 1963 finns ett riksdagsbeslut om att fideikommisser ska avvecklas i takt med att de som nu innehar sådana avlider. Myndigheten jobbar därför i första hand med juridiska frågor som har att göra med de fideikomisser som fortfarande är i bruk.

Gentekniknämnden

Gentekniknämnden startades 1994 och har sedan dess haft en rådgivande verksamhet med målsättningen att gynna genteknik som är etisk och säker. I nämnden sitter 15 personer, varav åtta av dem till vardags jobbar i riksdagen. Övriga sju är experter inom allt från etik till molekylärbiologi.

Statens konstråd

Statens konstråd har i uppdrag att utveckla förekomsten av samtidskonst i det offentliga rummet. I det syftet samverkar de med konstprojekt och anlitar konstnärer för olika typer av stadsutvecklingsprojekt. De köper också upp och instiftar olika typer av konstprojekt i egen regi.

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

En myndighet som har till ansvar att titta på nya uppfinningar som kan vara av intresse för försvarsmakten. Till ansvarsområdet hör att besluta om uppfinningar ska beläggas med sekretess med hänvisning till rikets säkerhet.

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys hittas i Göteborg. Deras uppdrag består i att analysera och utvärdera vilka effekter olika politiska åtgärder har på kultursfären. Målsättningen är att utveckla kulturpolitiken och förenkla förutsättningarna för dem som sysslar med någon form av kultur.

Harpsundsnämnden

Harpsundsnämnden har av regeringen fått uppdrag att förvalta de fastigheter i Harpsund som ägs av staten. I nämnden sitter personer som har expertkunskaper inom fastighetsförvaltning och jordbruk.