Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, är en relativt ny myndighet, bildad 2009. Tidigare fanns det flera olika myndigheter som hade ansvar för de frågor som nu ligger under ett paraply. Det kan argumenteras för att MSB är en av de mest samhällsviktiga myndigheterna vi har då det på denna myndighets bord ligger frågor som bland annat rör krisberedskap. De har bland annat ansvar för Sveriges alla skyddsrum och därigenom för skyddet av civilbefolkningen i händelse av krig.

Myndighetens informationsansvar

En stor del av MSB:s uppgift i fredstid är forskning kring krisberedskap samt förebyggande information. Du har kanske läst broschyren Om kriget eller krisen kommer som myndigheten ger ut och distribuerar till alla som bor i landet. Det är ett exempel på hur de jobbar. Men de har också mycket verksamhet kring till exempel informationssäkerhet och hjälper företag och andra myndigheter att skydda sig mot cyberspionage och hackerattacker. De brukar bland annat hålla regelbundna webbinarier om informationssäkerhet och vilka hot som finns. Den institution som slarvar med sin informationssäkerhet kan komma att märka att det blir väldigt dyrt.

MSB ansvarar också för signalen VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Den är allmänt känd som “Hesa Fredrik” och du har säkert hört den testas vid något tillfälle. Om Sverige blir angripet, eller om något annat allvarligt händer, så kommer den signalen låta. Då ska du ta dig in, stänga dörrar och fönster och slå på radion för att få information om vad det är som är på gång. Det är viktigt att veta att det inte behöver betyda krig, utan att det lika gärna kan handla om kemikalieutsläpp eller kraftig rökutveckling från en brand eller liknande som kan innebära akut fara för hälsan.

Samordningsansvar vid kris

Om en olycka eller annan allvarlig händelse inträffar är det vanligt att den inte kan hanteras lokalt. Ett exempel på det är de stora skogsbränder som har härjat landet de senaste åren. Ett annat exempel är tsunamikatastrofen i Thailand där flera myndigheter behövde samverka för att få hem både levande och avlidna personer. Den senare är faktiskt en av anledningarna till att MSB grundades. Under den händelsen insåg staten att samordningen fungerade för dåligt och att det behövdes någon som hade ett helhetsansvar.

När en sådan större händelse inträffar har en enskild kommun sällan nog med resurser för att släcka bränder eller vad som nu krävs. I det fallet träder MSB in och avropar nödvändiga resurser. Dessa kan komma från geografiskt närliggande enheter eller från statliga myndigheter som till exempel Polisen eller Försvarsmakten. MSB kan också vända sig ut på europeisk nivå och be om hjälp från italienska brandbekämpningsplan eller vad som nu behövs.

Psykologiskt försvar

Ytterligare en viktig uppgift MSB har är att ansvara för landets beredskap och försvar i form av att motverka fientlig propaganda ämnad att skada oss som nation. Det här är något som blivit allt vanligare de senaste åren och också något som kommer från flera olika håll. Mest uppmärksammat är sannolikt den ryska informationskrigföringen, men det har också handlat om desinformation kring att svensk socialtjänst beslagtar muslimska barn.

Förvaltningsmyndigheter