Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har funnits sedan sent 1800-tal när Sverige började stifta lagar kring arbetsmiljö samt förbjöd barnarbete. För som namnet antyder är det just det denna myndighet sysslar med: de ser till att de regler som är avsedda att skapa drägliga arbetsförhållanden efterlevs. Det kan handla om att företag som bedriver farlig verksamhet, som till exempel bygg- eller kemikaliebranschen, ska se till att deras anställda inte skadas eller förolyckas på jobbet. Men det handlar också om sådana saker som att du ska ha tillgång till ergonomiska möbler på kontoret och eventuella hjälpmedel du behöver för att kunna utföra ditt arbete utifrån dina förutsättningar.

Inomhusmiljö

En sak som faller under Arbetsmiljöverkets ansvar är inomhusmiljön på våra arbetsplatser. Här innefattas bland annat ljud, luft och ljus. Det här regleras i stor utsträckning också av de byggregler som finns. Men i äldre hus kan det fortsatt vara ett problem. Antingen på grund av att reglerna såg annorlunda ut när det huset byggdes eller att husets skick har försämrats på något sätt. Den som inte följer Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter kan få en sanktionsavgift alternativt dömas till böter eller fängelse.

Några exempel på hur Arbetsmiljöverket jobbar med inomhusmiljö är att de kan ålägga dig att möta bullernivåerna på arbetsplatsen. Om de är för höga kan du till exempel behöva skaffa nya innerdörrar som bättre absorberar ljud. Det här är givetvis en extra stor utmaning i moderna kontor med öppen planlösning där det knappt finns några innerdörrar alls.

En annan viktig sak är ljusnivåerna på en arbetsplats. Det ska finnas tillräckligt många ljuskällor för att alla ska kunna utföra sitt jobb utan att behöva kisa med ögonen. Helst ska det även finnas bra dagsljusinsläpp så att de som jobbar på ett företag inte ska behöva leva med enbart lysrörsbelysning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En av Arbetsmiljöverkets viktigaste uppgifter är att se till att alla företag ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det vill säga gå igenom de risker och potentiella problem som finns på just deras arbetsplats för att kunna förebygga och hantera dem. Hur ett sådant arbete bedrivs varierar väldigt mycket mellan olika företag. Men det finns en tumregel om att det är fyra punkter som behöver vara återkommande och som dessutom är generella. Den första punkten handlar om att undersöka vilka risker som finns. Den andra om att bedöma hur stora de är. Den tredje om att införa olika åtgärder för att förhindra dem. Till sist ska ni dessutom med regelbundenhet kontrollera att åtgärderna genomförts. På en kontorsarbetsplats kanske de vanligaste riskerna handlar om psykisk hälsa och utbrändhet. I en butik om förslitningsskador eller rånrisk. Medan de i byggbranschen framförallt berör fall och olika typer av olyckor som rör maskiner eller verktyg.