Myndigheter och bygglov

Myndigheterna har stor makt när det gäller hur byggnationer ska vara konstruerade och även hur de rent estetiskt ska vara utformade. När du ska bygga ett hus på din fastighet eller renovera en befintlig byggnad är du beroende av olika myndighetstillstånd. Utan tillstånd gör du dig skyldig till ett “svartbygge”, vilket kan leda till att du kan drabbas av såväl straffavgifter som åläggas att riva den byggnad eller den ombyggnation som du konstruerat utan tillstånd.

Vanligtvis är det kommunala myndigheter som är tillståndsmyndigheter i byggärenden. I de flesta fall är det hos byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen som du ansöker om bygglov. För den oinvigde kan detta vara en komplicerad procedur. Ansökan måste vara skriftlig och innehålla bland annat samtliga ritningar och övrig relevant dokumentation för byggprojektet. För en lekman kan det därför vara en god idé att anlita en byggfirma för att få hjälp med att planera projektet och upprätta de dokument som behövs.

Professionell hjälp med ett byggprojekt

Utbudet av byggföretag är stort och det kan som lekman vara svårt att förstå vilken firma som passar för ett visst projekt. Varje byggfirma har sin unika kompetens och det är viktigt att du finner en firma som har just den kompetens och erfarenhet som du behöver för ditt projekt. Använder du endast Google och väljer någon av de firmor som hamnar överst i sökresultaten är risken stor att du blir besviken. Att hamna högt i sökresultaten och vara en god hantverkare är två helt skilda kompetenser.

Är du osäker kan du använda dig av Built för att hitta en byggfirma. När du använder Built får du professionell hjälp och inte endast med att hitta rätt byggfirma. Du får även hjälp med övriga delar i byggprocessen, som till exempel genomgång av offerter, framtagande av projektplan, uppföljning av byggprojektet, slutbesiktning och slutfakturering. Enkelt förklarat får du någon som “håller dig i handen” under hela projektet.

En byggfirma underlättar myndighetskontakterna

Anlitar du en byggfirma blir dina myndighetskontakter för att erhålla de tillstånd som behövs betydligt enklare. En väletablerad firma behärskar tillståndsproceduren på sina fem fingrar och kan upprätta professionellt utformade dokument och ritningar. Detta såväl underlättar som påskyndar tillståndsprocessen hos myndigheterna. Det är därför väl investerade pengar att anlita en professionell byggfirma för ditt byggprojekt.