Myndigheter – samhällets nödvändiga strukturformare

Ordet myndighet heter på latin auctoritatis. En myndighet här i Sverige är ett offentligt organ som tillhör en del av hela vår samhällsstruktur. Alla myndigheter vi har i Sverige bildar tillsammans stora organ som förvaltningsdomstolarna, regeringen och domstolarna. Myndigheter behövs för att skapa ordning, lagar och vägledning för vår befolkning. Det finns drygt 457 statliga myndigheter i hela Sverige.

Varför är myndigheter viktiga?

Myndigheter behövs inom alla samhällsskikt och områden. Till varje departement inom riksdagen finns underliggande myndigheter som har i uppgift att granska, informera, säkerställa och uppdatera. Utan myndigheter skulle samhället inte fungera som det är uppbyggt idag. I Sverige har vi myndighetsregistret där kan vi finna alla myndigheter i hela Sverige samlade på ett och samma ställe. Ibland kan man behöva hjälp med att finna rätt myndighet för ett ändamål, då kan man vända sig till Konkurrensverket för hjälp. En myndighet är auktoritär och följer lagar. Många som arbetar inom myndigheter har olika roller som bland annat ledarroller på en specifik avdelning. En ledarroll kräver oftast utbildning och då kan man genomgå en fördelaktig ledarskapsutbildning för att bli en säker ledare och mentor.

Betydelsefulla myndigheter i Sverige

Inom Sveriges befolkning känner många till de mest kända och största myndigheterna. En exempel på en sådan myndighet är Försäkringskassan. Då Försäkringskassan är en av de största myndigheterna vet vi att denna myndighet är viktig för att skydda individen i samhället. Försäkringskassan har i uppgift att samverka mellan hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen, arbeten och andra aktörer. När vi arbetar som arbetstagare eller startar eget företag, betalar vi skatt enligt lag. Då behöver vi Skatteverket, som beräknar vår skatt, ta hand om bokföringsregister samt samarbetar med andra myndigheter. En annan av de viktigaste myndigheterna vi har i Sverige är Kriminalvården. När Kriminalvården samarbetar med domstolen får vi en bättre struktur på brottsbekämpning genom brottsåtgärder och lagar.

Riksdagen har ständig kontakt med andra länder som kan gälla både samarbete inom EU och ekonomi samt till exempel frågor inom migrationspolitik. Migrationsverket i Sverige är ett bra exempel på en myndighet vars uppgift är att ta hand om ansökningar för uppehållstillstånd, visum, arbetstillstånd, medborgarskap och återvandring. Migrationsverket måste regelbundet ha kontakt med andra utlandsmyndigheter. Det kan gälla både för enskilda uppehållstillstånd, eller för att vara uppdaterade inom EU:s riktlinjer och andra länders regler. Förvaltningsmyndigheten i Sverige är ett annat bra exempel på visst gränsöverskridande samarbete inom EU. Denna myndighet ska bland annat värna om det EU-rättsliga samhället i Sverige.

Vi går varje dag en ny framtid till mötes och det skapas förslag på nya myndigheter i takt med världsliga förändringar. Förra året, 2020, lämnade Justitiedepartementet in ett förlag till riksdagen om en myndighet för att stärka det psykologiska försvaret. Förlaget innebär att den nya myndigheten ska stödja samhället genom att på ett bättre sätt möta desinformation från omvärlden. Detta kan man förslagsvis göra genom att sprida kunskap, identifiera och bereda fakta till samhället. Denna myndighet ska även stödja all media och säkerställa källor genom analys. Om denna myndighet blir godkänd, kommer den vara av yttersta vikt för att möta otillbörlig desinformation som är riktad mot Sverige och Sveriges intressen. Genom ökad medvetenhet finner vi alltid nya lösningar. Ordet myndighet kan för många kanske kännas strikt och auktoritärt, men faktum är att myndigheter även finns till för att skydda individen och bidra till ett hållbart samhälle.