Okända myndigheter

Hur många myndigheter tror du att Sverige har? 50? 25? 100? Sverige hade i april 2019 455 olika statliga myndigheter. Det är en hel del. De flesta känner förstås till myndigheter som Skatteverket, Polismyndigheten och Försvarsmakten. Med så många myndigheter finns det dock en hel del som inte är särskilt välkända. Det ska också sägas att en hel del institutioner som man kanske typiskt nog inte tänker på som myndigheter är just myndigheter. Det innefattar till exempel universitet och andra lärosäten. I det här inlägget ska vi bortse från lärosäten och titta på några av de myndigheter som inte är särskilt välkända och beskriva något om vad deras vardagliga arbete består i.

Nordlo är ingen myndighet men väl en av de piggaste och bästa aktörerna inom IT-tjänster. Som sådana kan de bistå med olika tjänster som alla har till syfte att få ditt företags IT-miljöer att fungera som de ska. De kan erbjuda IT support med korta svarstider och kan vid behov också besöka er verksamhet för kundnära service.

Sveriges författarfond

Författarfondens huvudsakliga verksamhet går ut på att ersätta författare och andra upphovsmän för böcker som de skrivit och skapat som lånas ut på svenska bibliotek. Förutom det delar de också ut diverse stipendier och andra bidrag till personer som på något vis arbetar med att skapa litterära verk.

Krigsförsäkringsnämnden

Krigsförsäkringsnämnden sysslar med det något smala området att fastställa vilka försäkringsregler som ska gälla i händelse av krig. I arbetet ingår att hålla koll på försäkringsmarknaden i fredstid och utifrån den anpassa hur reglerna eventuellt måste förändras om krig skulle utbryta.

ILO-kommittén

ILO är ett FN-organ som arbetar för arbetslivsfrågor, social rättvisa och mot fattigdom. ILO-kommittén är den svenska myndighet som administrerar samarbetet med FN-organisationen.

Myndigheten för delaktighet

Det huvudsakliga verksamhetsområdet för Myndigheten för delaktighet är att förbättra förutsättningarna för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg och därifrån jobbar man med att bistå kommuner, landsting och näringsliv med tidigare nämnda frågor.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor hittas i Stockholm och arbetar för att främja hemslöjd. I det syftet arbetar de med och mot regioner, olika organisationer och andra myndigheter. De hjälper till att arrangera events med inriktning mot hemslöjd och fördelar olika typer av statligt stöd till hemslöjdsverksamhet och andra närliggande projekt.

E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten är en nyligen inrättad myndighet som jobbar för att samordna nationella satsningar på e-hälsa. Det inkluderar administration av elektroniska recept och andra digitaliserade verktyg som ska underlätta informationsutbyte inom vårdsektorn. De fungerar i och med det som tillsynsmyndighet för appar som Kry.

Oljekrisnämnden

Oljekrisnämnden fungerar som en juridisk myndighet som bland annat har som syfte att handlägga oljeransoneringar och annat i händelse av nationella kriser. Oljekrisnämnden faller under justitiedepartementets administration och har huvudkontor i Stockholm.