Skatteverket

Skatteverket är en mycket viktig statlig myndighet i Sverige. Det är den myndighet som ansvarar för allt inom skatter, folkbokföring och registreringar. Myndigheten är en av de största i Sverige och har som mål att skapa ett bättre samhälle. Här kan du läsa mer om myndighetens organisation och verksamhet.

Organisation

Skatteverket hette tidigare Skattemyndigheten och Riksskatteverket. Myndigheten leds av en styrelse. Myndighetens chef kallas för generaldirektör och denne utses av regeringen. Den nuvarande generaldirektörn är Katrin Westling Palm sedan 2017. Verksamheten består av ledningsstab, analysstab och tio avdelningar. Några av de större avdelningarna är skatteavdelningen, folk- och fastighetsavdelningen och den administrativa avdelningen. Myndigheten faller under finansdepartementet.

Totalt har Skatteverket cirka 10 500 anställda som finns utspridda över hela landet på lokala skattekontor. 66% av de anställda är kvinnor. Dessutom faller tre fristående myndigheter inom Skatteverket. Dessa är Valmyndigheten, Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

Verksamhet

Skatteverkets ansvarsområden innefattar bland annat registrering av bolag, ansökningar om namnbyte, folkbokföring, årlig taxering och arbetsgivaravgifter. Detta innebär att Skatteverket har ett mycket brett och varierande ansvarsområde. Myndigheten hanterar stora summor pengar eftersom både inkomstskatter och företagsskatter faller inom dess ansvar. Dessutom hanterar myndigheten offentliga respektive sekretessbelagda uppgifter.