Skatteverket

Skatteverket är en mycket viktig statlig myndighet i Sverige. Det är den myndighet som ansvarar för allt inom skatter, folkbokföring och registreringar. Myndigheten är en av de största i Sverige och har som mål att skapa ett bättre samhälle. Här kan du läsa mer om myndighetens organisation och verksamhet. Organisation Skatteverket hette tidigare Skattemyndigheten och Riksskatteverket. Myndigheten leds av en styrelse. Myndighetens chef kallas för generaldirektör och denne utses av regeringen. Den nuvarande generaldirektörn är Katrin Westling Palm sedan 2017. Verksamheten består av ledningsstab, analysstab och tio avdelningar. Några av de större avdelningarna är skatteavdelningen, folk- och fastighetsavdelningen och den administrativa avdelningen. Myndigheten faller under finansdepartementet. Totalt har Skatteverket cirka 10 500 anställda som finns utspridda över hela landet på lokala skattekontor. 66%

Vad händer med arbetsförmedlingen?

De flesta som har varit ute i arbetslivet mer än några år har varit i kontakt med arbetsförmedlingen. För många är det till och med den första kontakten man får med arbetslivet. Oavsett om det är direkt efter gymnasiet eller efter flera år av högskolestudier kan det ibland vara svårt att hitta en arbetsplats där man trivs, och kanske är man osäker på hur man egentligen får det där drömjobbet. Då är arbetsförmedlingen den första plats man sökt sig till för att få vägledning och hjälp med CV, för att sedan på egna ben kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. Under de senaste åren har arbetsförmedlingen dock fått allt hårdare kritik, och under 2019 meddelades det att stora delar av

Fler okända myndigheter

I ett tidigare inlägg tittade vi på några av Sveriges mer okända myndigheter. Med tanke på att landet har hundratals statliga myndigheter tänkte jag att det kan vara värt att lyfta fram ytterligare några som är relativt okända. Håll till godo! Qred är absolut ingen myndighet, men hade lika gärna kunnat vara det, i alla fall vad företagare anbelangar. De är ett låneinstitut som fokuserat på att ta fram gynnsamma och enkla företagslån. Du ansöker om företagslån via deras hemsida genom att använda dig av BankID. Om lånet godkänns får du lånebeloppet utbetalt till ditt företagskonto redan samma dag. Inga startavgifter, dolda kostnader i det finstilta eller bindningstider. Enkelt, snabbt och bra! Kärnavfallsfonden Kärnavfallsfonden är den svenska myndighet som fått det icke avundsvärda

Okända myndigheter

Hur många myndigheter tror du att Sverige har? 50? 25? 100? Sverige hade i april 2019 455 olika statliga myndigheter. Det är en hel del. De flesta känner förstås till myndigheter som Skatteverket, Polismyndigheten och Försvarsmakten. Med så många myndigheter finns det dock en hel del som inte är särskilt välkända. Det ska också sägas att en hel del institutioner som man kanske typiskt nog inte tänker på som myndigheter är just myndigheter. Det innefattar till exempel universitet och andra lärosäten. I det här inlägget ska vi bortse från lärosäten och titta på några av de myndigheter som inte är särskilt välkända och beskriva något om vad deras vardagliga arbete består i. Nordlo är ingen myndighet men väl en av de

Sveriges utlandsmyndigheter

Sverige har flera utlandsmyndigheter. Dessa utgörs av Sveriges ambassader, generalkonsulat och delegationer i olika länder. Totalt finns det 98 utlandsmyndigheter och dessa har till uppgift att upprätthålla Sveriges diplomatiska förbindelser, sprida information om Sverige i utlandet, bistå med visum samt hjälpa svenskar utomlands. Här kan du läsa mer om utlandsmyndigheterna. Vad är en utlandsmyndighet? Sveriges utlandsmyndigheter kallas även för utrikesrepresentationen. Dessa utgörs av ambassader, delegationer, generalkonsulat och andra former av representation. Vad gör en utlandsmyndighet? Sveriges utlandsmyndigheter har till uppgift, precis som övriga förvaltningsmyndigheter, att implementera de beslut och lagar som riksdagen beslutar om. I detta fall handlar det om beslut som rör Sverige och svenskar i utlandet. Uppgifterna är mycket varierande och kan handla om att främja Sverigebilden, underlätta handel för svenska

Polismyndigheten

Polismyndigheten är en av Sveriges största förvaltningsmyndigheter. Det är en statlig myndighet som ansvarar för polisens verksamhet i Sverige. Polisens uppdrag är att säkerställa att Sverige är ett tryggt och säkert land. Polismyndigheten samarbetar med många andra myndigheter för att förbättra samhället och minska brottsligheten. Organisation Polismyndigheten bildades år 2015 då de lokala polismyndigheterna slogs ihop tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium. Myndigheten faller under justitiedepartementet och myndighetschefen kallas för rikspolischefen. Denna person utses av regeringen. Den nuvarande rikspolischefen är Anders Thornberg och han tillträdde den 15 februari 2018. Polismyndigheten består av cirka 30 000 medarbetare som är utspridda över hela Sverige. Justitiedepartementet ansvarar för alla rättsväsendets myndigheter, hit hör även åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården. Polismyndigheten samarbetar med samtliga. Mål Polismyndigheten har många