Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har under coronavirusets spridning kommit att bli en av de mest välkända myndigheterna. I det här inlägget ska vi ta en närmare titt på deras ansvarsområden.

Folkhälsomyndigheten har många strängar på sin lyra

Folkhälsomyndighetens främsta ansvarsområde är att främja folkhälsan. Det är dock ett väldigt brett område som inkluderar många olika aktiviteter. När du till exempel hyr mötesrum i Stockholm är det Folkhälsomyndigheten som fungerar som tillsynsmyndighet för kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. De bekostar också forskning med målsättningen att finna svar på hur vi kan må bättre och vilka hinder det finns för att få en hälsosammare befolkning. Forskningen inkluderar undersökningar av våra levnadsvanor och hur man på bästa sätt sprider kunskaperna till befolkningen.

Förhindra smittspridning

Den del av Folkhälsomyndighetens verksamhet som blivit mest synlig för oss under coronapandemin är den som arbetar med att förebygga hotbilder. Till hotbilderna hör sådant som virus och andra infektionssjukdomar. Det var i och med det som myndigheten under året fick befogenheter att införa olika typer av tillfälliga regler i syfte att sakta ned smittspridningen. Folkhälsomyndigheten har runt 500 anställda, av dem arbetar runt hälften med frågor som berör smittspridning. Det är också i den rollen som statsepidemiolog Anders Tegnell är anställd vid myndigheten.

En relativt ny myndighet

Folkhälsomyndigheten instiftades år 2014. Det var då man efter ett regeringsbeslut slog samman verksamheterna hos smittskyddsinstitutet och folkhälsoinstitutet. Den nyinrättade myndigheten tog också över ansvaret för smittskydd från Socialstyrelsen som var den myndighet som tidigare sysslade med att samordna svenska åtgärder inom det området.