Försäkringskassan – en av de största statliga myndigheterna

I Sverige har vi byggt upp ett gediget välfärdssystem och en stor del av socialförsäkringen sköts av Försäkringskassan. Många hushåll och andra delar av samhället förlitar sig på deras utbetalningar. Totalt betalar de ut ungefär en miljard om dagen. Det motsvarar cirka en fjärdedel av statsbudgeten. Dessutom är de en enorm arbetsgivare med över 14 000 anställda.

Försäkringskassans syfte är att ge ekonomisk trygghet. Utan deras insatser hade många riskerat att hamna i svåra problem vid bland annat sjukdom eller olyckor. Medan du väntar på ett beslut eller en utbetalning finns möjligheten att använda Expressen Långuiden och hitta ett prisvärt lån. Det är lätt att hamna i en ekonomisk knipa under en övergångsperiod, och då kan ett tillfälligt lån vara räddaren i nöden.

Hur fungerar Försäkringskassan?

Socialförsäkringen i Sverige omfattar nästan alla som bor i landet och inom den finns olika förmåner. Det handlar om både regelrätta bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag, men även försäkringsskydd som omfattar bland annat sjukvård och tandvård. Den som har rätt till stöd eller ersättning kan skicka in en ansökan via nätet. Sedan kommer Försäkringskassans medarbetare att fatta ett beslut.

Vid ett godkänt beslut så kommer utbetalningar och i vissa fall kan det rentav handla om livslånga utbetalningar, vilket kan vara fallet vid handikappersättning. Andra gånger kan det vara ett tidsbegränsat stöd. Om förhållandena förändras är det viktigt att anmäla det till Försäkringskassan. Den som får utbetalningar felaktigt riskerar att bli återbetalningsskyldig. Vill du veta mer om Försäkringskassan är deras hemsida väl värd ett besök. Där kan du läsa mer om vilka förmåner som finns, samt vem som har rätt att utnyttja dem.