Migrationsverket

Migrationsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som behandlar ärenden angående personer som vill flytta till Sverige, söka asyl, besöka Sverige eller ansöka om svenskt medborgarskap. Myndigheten faller under justitiedepartementet.

Organisation

Migrationsverket är en statlig organisation som tidigare hette myndigheten Statens invandrarverk. Verksamheten leds av en generaldirektör och en överdirektör. Generaldirektören utses av regeringen och Mikael Ribbenvik är den nuvarande generaldirektören. Migrationsverket består av olika avdelningar och är indelad i sex geografiska regioner. Dessa är Nord, Mitt, Stockholm, Väst, Öst och Syd. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Varje region har enheter som hanterar olika sorters ansökningar om uppehållstillstånd och asyl. Det finns även ett antal fristående avdelningar och funktioner.

Verksamhet

Migrationsverkets ansvarsområde innefattar asyl, medborgarskap, visum, besök och bosättning. Myndighetens ansvar innefattar även att erbjuda och assistera asylsökande med bland annat boende och mat under tiden ansökan behandlas.

Myndighetens verksamhet är indelad i tre huvudsakliga verksamhetsprocesser – asyl, service och tillstånd. Det finns också en särskild process för service och bemötande för att människor ska känna sig trygga och få den hjälp de behöver.

Myndigheten har fått ökade anslag de senaste åren på grund av många nyanlända, men har fortfarande ett mycket högt tryck med långa handläggningstider.