Försäkringskassan – en av de största statliga myndigheterna

I Sverige har vi byggt upp ett gediget välfärdssystem och en stor del av socialförsäkringen sköts av Försäkringskassan. Många hushåll och andra delar av samhället förlitar sig på deras utbetalningar. Totalt betalar de ut ungefär en miljard om dagen. Det motsvarar cirka en fjärdedel av statsbudgeten. Dessutom är de en enorm arbetsgivare med över 14 000 anställda. Försäkringskassans syfte är att ge ekonomisk trygghet. Utan deras insatser hade många riskerat att hamna i svåra problem vid bland annat sjukdom eller olyckor. Medan du väntar på ett beslut eller en utbetalning finns möjligheten att använda Expressen Långuiden och hitta ett prisvärt lån. Det är lätt att hamna i en ekonomisk knipa under en övergångsperiod, och då kan ett tillfälligt lån vara räddaren

Övriga förvaltniningsmyndigheter i Sverige

Det finns fler hundra myndigheter i Sverige som ansvarar för att se till att riksdagens beslut blir verklighet. Det finns förvaltningsmyndigheter inom alla områden och alla departement har ett flertal myndigheter knutna till sig. Här kan du läsa mer om några av de förvaltningsmyndigheter som finns i landet. Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndigheten, som oftast kallas för Kronofogden, är en central statlig förvaltningsmyndighet som ansvar för att driva in obetalda skulder. Myndigheten ansvarar bland annat för indrivning, skuldsanering och samt tillsyn i konkurs. Den faller under finansdepartementet. Lantmäteriet Lantmäteriet är en annan förvaltningsmyndighet som faller under finansdepartementet. Myndigheten ansvarar för att kartlägga Sverige, sätta gränserna, säkra ägandet av fastigheter samt informera om Sveriges geografi. Barnombudsmannen, BO Barnombudsmannen, förkortat BO, ansvarar för att barns rättigheter följs utifrån barnkonventionen från FN.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har under coronavirusets spridning kommit att bli en av de mest välkända myndigheterna. I det här inlägget ska vi ta en närmare titt på deras ansvarsområden. Folkhälsomyndigheten har många strängar på sin lyra Folkhälsomyndighetens främsta ansvarsområde är att främja folkhälsan. Det är dock ett väldigt brett område som inkluderar många olika aktiviteter. När du till exempel hyr mötesrum i Stockholm är det Folkhälsomyndigheten som fungerar som tillsynsmyndighet för kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. De bekostar också forskning med målsättningen att finna svar på hur vi kan må bättre och vilka hinder det finns för att få en hälsosammare befolkning. Forskningen inkluderar undersökningar av våra levnadsvanor och hur man på bästa sätt sprider kunskaperna till befolkningen. Förhindra smittspridning Den del av Folkhälsomyndighetens verksamhet som blivit

Myndigheters byråkrati: fördelar och nackdelar

Dagens myndigheter är organiserade utifrån en byråkratisk organisationsmodell, det vill säga ett administrationssystem med generella regler och hierarkisk struktur. I själva verket är byråkrati tveklöst den mest förekommande organisationsformen på offentliga kontor och större företag på jorden. Det skulle vara svårt att föreställa sig ett modernt industrisamhälle utan grundläggande myndigheter organiserade i enlighet med det byråkratiska systemet. För att systemet ska fungera definieras det av fyra funktioner: formalitet och opersonliga relationer förfaranden och lagar som inte kan ändras hierarki som avgör hur mycket myndighet varje ämbetsman har komplett arbetsdelning. Även om det byråkratiska systemet hos myndigheter uppfyller viktig funktion i samhället framställs byråkratier ofta på ett negativt sätt. Till exempel uppfattas det som ansiktslöst och svårtillgängligt. Hur rättvis är denna bild? Frågan besvaras härnäst genom

Myndigheter i Sverige

Myndigheter är ett begrepp som används mycket frekvent i Sverige. Generellt sett syftar man ofta på sociala myndigheter som Socialstyrelsen eller olika kommunala förvaltningar. Men i själva verket finns det extremt många myndigheter som de flesta inte känner till i Sverige. Därför kommer denna artikel kolla närmre på olika myndigheter i Sverige och vad dom gör. Olika typer av myndigheter Ordet myndighet är mycket brett och syftar generellt på en offentlig organisation som hanterar olika typer av frågor. Exempelvis fokuserar Skatteverket på olika typer av skattefrågor, medan Bolagsverket fokuserar på företagsfrågor. Det är dock viktigt att göra en tydlig distinktion mellan olika myndigheter i Sverige. Det finns nämligen både statliga och kommunala myndigheter. De statliga är de som finns på nationell nivå,

Migrationsverket

Migrationsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som behandlar ärenden angående personer som vill flytta till Sverige, söka asyl, besöka Sverige eller ansöka om svenskt medborgarskap. Myndigheten faller under justitiedepartementet. Organisation Migrationsverket är en statlig organisation som tidigare hette myndigheten Statens invandrarverk. Verksamheten leds av en generaldirektör och en överdirektör. Generaldirektören utses av regeringen och Mikael Ribbenvik är den nuvarande generaldirektören. Migrationsverket består av olika avdelningar och är indelad i sex geografiska regioner. Dessa är Nord, Mitt, Stockholm, Väst, Öst och Syd. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Varje region har enheter som hanterar olika sorters ansökningar om uppehållstillstånd och asyl. Det finns även ett antal fristående avdelningar och funktioner. Verksamhet Migrationsverkets ansvarsområde innefattar asyl, medborgarskap, visum, besök och bosättning. Myndighetens ansvar innefattar även att erbjuda och assistera

Skatteverket

Skatteverket är en mycket viktig statlig myndighet i Sverige. Det är den myndighet som ansvarar för allt inom skatter, folkbokföring och registreringar. Myndigheten är en av de största i Sverige och har som mål att skapa ett bättre samhälle. Här kan du läsa mer om myndighetens organisation och verksamhet. Organisation Skatteverket hette tidigare Skattemyndigheten och Riksskatteverket. Myndigheten leds av en styrelse. Myndighetens chef kallas för generaldirektör och denne utses av regeringen. Den nuvarande generaldirektörn är Katrin Westling Palm sedan 2017. Verksamheten består av ledningsstab, analysstab och tio avdelningar. Några av de större avdelningarna är skatteavdelningen, folk- och fastighetsavdelningen och den administrativa avdelningen. Myndigheten faller under finansdepartementet. Totalt har Skatteverket cirka 10 500 anställda som finns utspridda över hela landet på lokala skattekontor. 66%

Vad händer med arbetsförmedlingen?

De flesta som har varit ute i arbetslivet mer än några år har varit i kontakt med arbetsförmedlingen. För många är det till och med den första kontakten man får med arbetslivet. Oavsett om det är direkt efter gymnasiet eller efter flera år av högskolestudier kan det ibland vara svårt att hitta en arbetsplats där man trivs, och kanske är man osäker på hur man egentligen får det där drömjobbet. Då är arbetsförmedlingen den första plats man sökt sig till för att få vägledning och hjälp med CV, för att sedan på egna ben kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. Under de senaste åren har arbetsförmedlingen dock fått allt hårdare kritik, och under 2019 meddelades det att stora delar av

Fler okända myndigheter

I ett tidigare inlägg tittade vi på några av Sveriges mer okända myndigheter. Med tanke på att landet har hundratals statliga myndigheter tänkte jag att det kan vara värt att lyfta fram ytterligare några som är relativt okända. Håll till godo! Qred är absolut ingen myndighet, men hade lika gärna kunnat vara det, i alla fall vad företagare anbelangar. De är ett låneinstitut som fokuserat på att ta fram gynnsamma och enkla företagslån. Du ansöker om företagslån via deras hemsida genom att använda dig av BankID. Om lånet godkänns får du lånebeloppet utbetalt till ditt företagskonto redan samma dag. Inga startavgifter, dolda kostnader i det finstilta eller bindningstider. Enkelt, snabbt och bra! Kärnavfallsfonden Kärnavfallsfonden är den svenska myndighet som fått det icke avundsvärda

Okända myndigheter

Hur många myndigheter tror du att Sverige har? 50? 25? 100? Sverige hade i april 2019 455 olika statliga myndigheter. Det är en hel del. De flesta känner förstås till myndigheter som Skatteverket, Polismyndigheten och Försvarsmakten. Med så många myndigheter finns det dock en hel del som inte är särskilt välkända. Det ska också sägas att en hel del institutioner som man kanske typiskt nog inte tänker på som myndigheter är just myndigheter. Det innefattar till exempel universitet och andra lärosäten. I det här inlägget ska vi bortse från lärosäten och titta på några av de myndigheter som inte är särskilt välkända och beskriva något om vad deras vardagliga arbete består i. Nordlo är ingen myndighet men väl en av de